O spolecnosti - CENTRA STAV s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Zabezpečíme Vaší stavbu od první myšlenky až po užívání.

Činnost autorizovaného inspektora dle § 117 zak. 183/2006 (Stavební zákon)

Projektová činnost
 • Studie
 • Grafické návrhy
 • Projekty pro územní řízení
 • Projekty pro stavební povolení
 • Prováděcí projekty
 • Protiradonová opatření
 • Projekty vody, kanalizace, plynu
 • Projekty interiérů
 • Osazení do terénu
 • Terénní úpravy

Inženýrská činnost
 • Posouzení vhodnosti lokality k výstavbě
 • Posouzení vlivu na životní prostředí
 • Průzkum inženýrských sítí
 • Projednání s orgány statní správy
 • Zajištění všech stupňů povolení a rozhodnutí

Stavební činnost
 • Zajistíme provedení stavby včetně všech profesí a úpravy okolí

Činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

Vypracovávání průkazů energetické náročnosti budovy - PENB

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky